info@lawmediation.eu | +30 23510 34748

“Μηδέν περί πλείονος ποιού προ του δικαίου”

Да се грижиш за правото повече от каквото и да е - Платон

История

Адвокатската кантора е създадена от Адвоката на гр.Катерини-Гърция Панайотис Константин Папазоглу, които през 2009 год. след 37 годишна съдебна практика се пенсионира.

Днес

Днес кантората се ръководи и организира от Константин Панайотис  Папазоглу, адвокат и медиатор в Гърция и България.

Нашата Цел

Да обслужиме клиентите си по най-добрият и изгоден за тях начин, да им представиме най-добрите възможности и да спечелим доверието им.

Фото - Видео

Услуги

  • Наказателно право: Целият обхват на наказателното право.
  • Търговско право-Основаване, управление и юридическо предсавителство на фирми в Гърция и България. Абонаментно правно обслужване.
  • Гражданско право- Целият обхват на гражданското, вещното и облигационното право.
  • Специализация в областта на обезщетениятя от Пътно транспортни проишествия, Трудова злополука, лекарска грешка и всички видове нарушения на закона.
  • Мeдиация в Гърция (закон 3898/2010г. за Граждански и Търговски спорове).
  • (закон за медиацията Обн.ДВ бр.110 от 17.12.2004г.)- Мeдиация в България (закон за медиацията Обн.ДВ бр.110 от 17.12.2004г).